Ann Kellogg: 2024 NCAA Brackets

MidWest Region MidWest Region
East | South | West | Midwest
2024 NCAA National Championship Tournament
Sites and times
Round 1
March 13
Round 2
March 15
Sweet 16
March 20 & 22
Regional
March 28
 
1
16
1 - Purdue

bracket 1 - Purdue

bracket 1 - Purdue

bracket 1 - Purdue

8
9
9 - TCU

5
12
5 - Gonzaga

bracket 4 - Kansas

4
13
4 - Kansas

6
11
6 - South Carolina

bracket 6 - South Carolina

bracket 2 - Tennessee

3
14
14 - Akron

7
10
7 - Texas

bracket 2 - Tennessee

2
15
2 - Tennessee